Mã hóa hình ảnh trực tuyến Base64

Hình ảnh đến Base64 trực tuyến

Sử dụng URL từ xa
Tải lên từ thiết bị

Base64 Encode Image Online Converter là một ứng dụng web chuyển đổi hình ảnh sang Dữ liệu được mã hóa Base64 được hầu hết các ngôn ngữ lập trình và dịch vụ web sử dụng. Những mã này thường được sử dụng trên các trang web như một giải pháp thay thế cho việc tải ảnh lên. Điều này là do quá trình mã hóa một hình ảnh thành Base64 chiếm ít dung lượng hơn so với việc lưu trữ nó ở dạng thô. Điều này bao gồm chuyển đổi từ GIF, JPEG, PNG và BMP sang Base64.

Chuỗi được mã hóa Base64 là gì?

Các chuỗi được mã hóa Base64 được biểu diễn dưới dạng một chuỗi ký tự, trong đó mỗi ký tự là một chữ số hoặc một chữ hoa. Mã hóa Base64 thường được sử dụng để mã hóa dữ liệu nhị phân để gửi qua email và các hình thức giao tiếp điện tử khác, chẳng hạn như trong các trang web và các yêu cầu HTTP. Mã hóa chuyển đổi chuỗi thành các nhóm tương ứng gồm 6 bit (khối 6 bit) lấy giá trị từ các giá trị byte (0-255) và biểu diễn chúng bằng các ký tự ASCII tương ứng.

Làm cách nào để sử dụng bộ chuyển đổi Image sang Base64?

Sử dụng bộ chuyển đổi trực tuyến Image sang Base64 là một cách nhanh chóng và dễ dàng để có được mã hóa base64. Công cụ này rất đơn giản để sử dụng.

Có hai cách để tải tệp lên: từ tệp cục bộ hoặc từ URL từ xa.

  • Nếu bạn sử dụng tệp cục bộ, thì bạn sẽ cần tải hình ảnh lên từ máy tính của mình.
  • Chọn một URL từ xa sẽ cho phép bạn tải lên hình ảnh của mình từ URL.
  • Khi bạn đã chọn đúng phương pháp, hãy nhấp vào nút Chuyển đổi.

Trong vòng vài giây, mã sẽ xuất hiện trong hộp và bạn có thể sử dụng nó ở bất cứ đâu tùy thích.

Mã hóa Base64 là một cách mạnh mẽ để lưu trữ hình ảnh với thời gian bền bỉ.

Mã hóa Base64 là một cách mạnh mẽ để lưu trữ hình ảnh với thời gian bền bỉ. Base64 không chỉ dành cho hình ảnh; nó có thể được sử dụng để mã hóa bất kỳ loại dữ liệu nào. Nó cũng được sử dụng để mã hóa dữ liệu nhị phân có thể được gửi an toàn dưới dạng tệp đính kèm email hoặc được đưa vào URL hoặc được sử dụng làm cookie. 

Mã hóa Base64 đã được sử dụng trong nhắn tin nhanh, gửi email và các lĩnh vực khác trong nhiều năm. Mã hóa hình ảnh thành Base64 làm cho kích thước tệp nhỏ hơn, điều này sẽ giúp chia sẻ với người khác dễ dàng hơn. Nó cũng cho phép bạn đặt tệp trong tài liệu văn bản mà không có nguy cơ gây hại cho việc định dạng hoặc phá vỡ các liên kết.

Cookies!

Chúng tôi sử dụng cookie để đảm bảo rằng chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này, chúng tôi sẽ cho rằng bạn hài lòng với nó.